Tuesday, August 13, 2013

Suy Niệm Tin Mừng, Matt 18:1-5, 10, 12-14 Thứ Ba Tuần 19 TN

Chúa Giêsu đã gọi tất cả chúng ta là "những người nhỏ bé." Chúa cho chúng ta thấy Ngài luôn sẵn sàng và muốn bảo vệ chúng ta như những đứa trẻ ngây thơ. Ngài cảnh báo con người chúng ta không nên làm gương mù gương xấu, không làm cớ cho người khác sống theo con đường lầm lạc tội lỗi để xa Chúa. Trong xã hội của chúng ta, những "người nhỏ bé" là ai, Họ là những người có một cuộc sống giản dị, đơn sơ, những người tin vào Chúa Giêsu, những trẻ em bơ vơ, những bà góa phụ cô đơn. Họ là những người không có tiền tài gia sản , nhưng họ là những người biết sống một cuộc sống bình dân, giản dỉ vì danh Chúa. Chúa Giêsu cảnh cáo là Chúa sẽ trừng phạt nghiêm khắc đối với những những người có lòng vô tâm, tàn nhẫn, lợi dụng thời cơ để đàn áp những "kẻ bé mọn" trong xã hội này.
Nhóm người thứ hai mà Chúa Giêsu đã nhắc tới trong Tin Mừng hôm nay là những người mà Chúa Giêsu đã tỏ lòng từ bi và thương xót vì họ là những người đang lầm đường, lạc lối đang sống trong u mê cạm bẫy của vật chất thế gian. Họ là những người, vì sự yếu đuối, ngây thơ mà họ có thể bị dễ dàng cám dỗ bởi danh vọng, vật chất, và thú tính của ma quỷ mà quay lưng lại với Thiên Chúa và sống trong một cuộc sống tội lỗi hoặc vô nghĩa. Chúa Giêsu hứa với chúng ta, Ngài sẽ đưa họ trở lại với cuộc sống tình yêu trong Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ, hướng dẫn họ với lòng quảng đại, thương yêu, không có sự đoán xét, và giúp họ tìm đến trở lại với Chúa Giêsu, Người Mục Tử Nhân Lành. Nếu chúng ta có thể giúp hay mang một người đã lạc niềm tin nơi Chúa được trở vế với Chúa và Giáo Hội, Chúng ta chăc chắn sẽ có được phần vui mừng to lớn ở trên trời, Như Chúa Giêsu đã phán .

No comments:

Post a Comment