Wednesday, April 11, 2012

Thu Tu, Tuan bat Nhat Phuc Sinh 4-11-2012


Sau cái chết của Chúa Giêsu, các môn đệ của ngài lo sợ và tan ra rải rác khắp nơi và đã làm mất đi những ước mơ  và hy vọng của họ. Họ đã hy vọng rằng Chúa Giêsu là người sẽ lại độc lập và tự do cho dân tộc Israel. Họ đã thấy cây thập giá là sự thất bại và họ không thể hiểu được những gì sẽ đến trong ngôi mộ trống bỏ không cho đến khi Chúa hiện ra với họ và dạy cho họ sự hiểu biết về Chúa Thật như lời Kinh Thánh đả báo trước. Chúa Giêsu khiển trách các môn đệ trên đường Emmaus vì trái tim của họ đã đóng kíntrong lố, Chúa khiển trách họ vi tấm lòng yếu hèn của họ không chịu mở rộng ra để tin những gì Kinh Thánh đã nói về Đấng Cứu Thế. Họ đã không nhận ra Chúa Giêsu phục sinh cho đến khi ông đã bẻ bánh trước bữa ăn với họ. Tại sao chúng ta thường không nhận ra Chúa khi Ngài nói với tâm hồn của chúng ta và khi Ngài cời mở tấm lòng của mình ra để chúng ta thấy?

Chúa Phục Sinh luôn luôn sẵn sàng nói và tâm tình với chúng ta để chúng ta có thêm sự hiểu biết về Ngài và đường lối của Ngài. Nếu chúng ta biết mở rộng tâm hồn và trái tim của chúng ta, Nếu chúng ta biết chăm chú lắng nghe Lời Chúa và cho phép Lời của Ngài biến đổi và làm thay đổi cuộc sống của chúng ta. Giống như hai môn đệ đi trên đường Emmaus, chúng ta phải chịu đựng khó khăn, thất bại, sự chán nản. Chúng ta nên biết phải làm thế nào để lắng nghe Lời của Ngài để nhờ đó  mà mang lại cho chúng ta ánh sáng của ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Mặc dù, vào có những lần chúng ta nghĩ sai là, Chúa đã quên chúng ta và không  lắng nghe lời chúng ta cầu xin chúng ta. Chúa không bao giờ quên chúng ta, Ngài luôn luôn bên cạnh chúng ta và hằng luôn thì thầm nói chuyện với chúng ta. Chúng ta có thể thiếu sự sắp xếp cần thiết để lắng nghe, suy niệm và chiêm ngưỡng những gì Ngài muốn nói với chúng ta. Chúng ta hãy vui mừng và biết rằng ngày hôm nay và mãi mãi Chúa Giêsu hằng sống đang ở giữa chúng ta. Ngài luôn luông song hàng với chúng ta trên hành trình cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nhưng chúng ta phải để cho Ngài mở rộng trái tim và đôi mắt của chúng ta về đức tin để chúng ta có thể nhận ra sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Chúa muốn chúng ta cùng hân hoan và đồn hành với Ngài, và thực hành những điếu Ngài nói với chúng ta hôm nay: "Và chắc chắn Thầy luôn ở cùng các con cho đến hết mọi thời đại" (Mt 28:20).

"Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Xin mở đôi mắt trái tim của chúng con, để chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa, và hiểu được Chúa là sự thật là nguồn ơn cứu độ và là sự dưỡng nuôi hồn xác chúng con bằng chính sự sống của Ngài qua Bí tích Thánh Thể"

No comments:

Post a Comment